Jalanjäljen minimointi vai kädenjäljen maksimointi – mitä eroa niillä on ja miksi sillä on merkitystä?

Kestävien ratkaisujen valloittaessa pakkausmaailmaa me vetoamme ajattelemaan pidemmälle kuin vain hiilijalanjäljen ympäristönäkökulmaa. Haluamme sinun ottavan huomioon käyttämiesi tuotteiden kääremateriaalien tuottaman positiivisen kädenjäljen. 

Harvemmin kuljettu polku

Kestävämmän kehityksen vaatimusten kasvaessa yritykset sektoreista riippumatta yleensä valitsevat yhden tai kaksi vaihtoehtoista suuntaa. Polku Yksi: Yritykset keskittyvät kehittämään nykyisiä prosessejaan minimoidakseen joitakin haittavaikutuksia, joita heidän toimintansa välillisesti aiheuttaa. Me kutsumme tätä jalanjäljen minimoinniksi. Polku Kaksi: Yritykset käyttävät ydinosaamistaan tuottaakseen planeettamme ja ihmisten ongelmiin hyödyllisiä ratkaisuja. Me kutsumme tätä kädenjäljen maksimoinniksi

Yksinkertaistetusti:

Polku Yksi: Jalanjälki tunnistaa ns. huonon. Se voi, ja sen pitää, vähentyä nollaksi.

Polku Kaksi: Kädenjälki vangitsee hyvän. Se voi kasvaa, ainakin teoriassa, loputtomiin.

Siinä missä Polkuun Yksi yhä paljolti kiteytyy tämän päivän liike-elämän kestävä kehitys, me Bioska, vahvasti uskomme harvemmin kuljetun polun valintaan. Ja me haluaisimme sinut rinnallemme. Samalla kun totta kai pienennämme jalanjälkeämme, ja autamme sinua pienentämään omaasi, tulee näistä teoista kädenjälkemme. Kun sitten samalla lailla autat omia asiakkaitasi, siitä tulee sinun kädenjälkesi.

Jatkamalla tätä polkua pidemmälle, kädenjälkesi voi kasvaa suuremmaksi kuin jalanjälkesi. Kumman näistä luulet olevan voittava strategia liike-elämässä seuraavien viiden vuoden kuluessa?

Olemme osa ratkaisua 

“Jos olisin joka päivä heittänyt roskan puistoon, ja eräänä päivänä herännyt huomaamaan, että puisto on aivan roskainen, ongelman ratkaisu ei olisi heittää roska puistoon vain joka toinen päivä.” (Antero Vartia, Compensaten perustaja)

Tämä lainaus kuvaa hyvin sitä, miksi ei riitä, että me vain vähennämme omaa väärinkäyttäytymistämme tai kielteistä vaikutustamme, vaan meidän täytyy keskittyä luomaan merkityksellistä ja myönteistä vaikutusta yhteiskunnan kriittisiin ja olennaisiin alueisiin. Tällainen muutos ajattelumallissamme kantaa kestävän kehityksen haasteista niiden ratkaisuun. 

Monet yritykset ovat viime aikoihin saakka mitanneet ympäristöllistä suoritustaan sellaisten kielteisten vaikutusten kuten hiilidioksidipäästöjen, tuotetun jätteen tai haitallisten materiaalien kautta. Yhä kasvavaan joukkoon kuuluvat kuitenkin ne yritykset, jotka tekevät hyviä tekoja parantaakseen niin omaa ympäristöystävällisyyttään kuin myös asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä hyväksi. Päätelmänä, kädenjäljillä voidaan demonstroida näitä parannuksia.

Ongelmana oli pitkään, ettei meillä ollut kunnollisia menetelmiä näiden positiivisten parannusten laskemiseen. Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n kaksivuotisen (2016-2018) projektin tuloksena meillä on nyt menetelmä hiilikädenjäljen laskelmien tekoon, ja seuraavaksi samaa menetelmää voidaan laajentaa koskemaan myös muita kädenjälkilaskelmia. Kunnia tieteelle!

Muutoksen materialisointi

Kuluttajien vaatiessa enemmän pakkausteollisuudelta ja kuluttajapakkausteollisuuden asettaessa kestävämpien pakkausten tavoitteiden saavuttamisen vuoteen 2025 mennessä, tuntuu oikea-aikaiselta viedä tämä muutos myös ajatteluun. 

Bioska on vuodesta 1997 auttanut asiakkaitaan ja kuluttajia kierrättämään biojätteensä siten, että se yhdistyisi luonnon kiertokulkuun. Jatkuva raaka-aineiden kehittyminen on mahdollistanut teknologiallemme monia uusia aplikaatioita. Asiakkaidemme kanssa yhteistyössä toteutetut kokeilut ovat opettaneet meille mitkä aplikaatioista ovat kaikkein hyödyllisimpiä, ja missä voimme kasvattaa omaa kädenjälkeämme vielä suuremmaksi.

Yksi esimerkki tällaisesta tuotekehittelystä ovat täysin kompostoituvat Walki®Bioska maatalouskalvot pelloille ja kasvihuoneisiin. Maatalouskalvot, jotka kompostoituessaan parantavat maaperän mikrobikantaa, haastavat perinteisestä muovista valmistetut katekalvot. Bioska kasvattaa kädenjälkeään auttamalla viljelijöitä pienentämään ympäristöjalanjälkeään, kun he valitsevat kompostoituvan katekalvon perinteisen muovin sijaan. Kompostoituvat kalvot myös lisäävät kasvien tuottavuutta nostamalla maaperän lämpötilaa ja estämällä kosteuden haihtumista, ja samalla tarvitaan vähemmän torjunta-aineita. Myös työtunteja säästyy, kun kalvoa ei tarvitse kerätä pois. Win-win -tilanne niin viljelijöille kuin ympäristölle. Voit lukea viljelijöiden käyttökokemuksista artikkelista ’Maatuva katekalvo säästää työtä ja luontoa’.

Jalanjäljet ovat tosin vasta puolikas kuvaa. Toinen puoli on vasta avautumassa näkymään. Käsi pystyyn, jos olet halukas ajattelemaan ja mittaamaan positiivisia vaikutuksia, joita me jokainen voimme tehdä.