Jalanjäljen pienentämisestä kädenjäljen kasvattamiseen

Kestävän kehityksen vauhdittamiseksi me Bioskalla kannustamme asiakkaitamme ajattelemaan oman ympäristöjalanjäljen pienentämisen lisäksi oman kädenjäljen kasvattamista.

Mitä eroa on jalanjäljellä ja kädenjäljellä?

Kestävän kehityksen tavoitteet tiukentuvat nopeasti – niin meillä Suomessa kuin maailmallakin. Tähän asti useimmat yritykset ovat vastanneet kasvaviin odotuksiin minimoimalla joitakin haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä, joita niiden toiminnasta aiheutuu. Kutsumme tätä jalanjäljen pienentämiseksi.

Edelläkävijäyritykset keskittyvät jalanjäljen pienentämisen lisäksi nyt myös kädenjäljen kasvattamiseen. Kädenjälki kuvaa niitä positiivisia ympäristövaikutuksia, joita yritykset saavat aikaan omalla liiketoiminnallaan. Yritysten kädenjälki kasvaa myös silloin, kun ne auttavat asiakkaitaan pienentämään omaa jalanjälkeään.

Yksinkertaistettuna:

Jalanjälki keskittyy haittoihin. Se voidaan – ja se pitää – vähentää nollaan.

Kädenjälki keskittyy hyötyihin. Se voi kasvaa – ainakin teoriassa – loputtomasti.

Olemme osa ratkaisua 

Kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi ei riitä, että vähennämme omia haitallisia ympäristövaikutuksiamme, vaan meidän on lisäksi luotava tuotteita ja palveluita, jotka ratkovat ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kriittisiä ongelmia. Jätteiden määrän kiihtyvä kasvu on esimerkki tällaisesta ongelmasta.

Bioska on vuodesta 1997 auttanut asiakkaitaan kierrättämään biojätteensä siten, että orgaaninen materiaali palaa takaisin luonnon kiertokulkuun. Jatkuvasti kehittyvät raaka-aineet mahdollistavat meille uusien tuotteiden kehittämisen. Asiakkaidemme kanssa yhteistyössä toteutetut kokeilut ovat opettaneet meille mitkä tuotteista ovat kaikkein hyödyllisimpiä, ja missä voimme kasvattaa omaa kädenjälkeämme vieläkin suuremmaksi.

Yksi esimerkki tällaisesta tuotekehityksestä ovat kompostoituvat Walki®Bioska maatalouskalvot pelloille ja kasvihuoneisiin. Maatalouskalvot, jotka kompostoituessaan parantavat maaperän mikrobikantaa, haastavat perinteisestä muovista valmistetut katekalvot. Kompostoituvat kalvot myös lisäävät kasvien tuottavuutta nostamalla maaperän lämpötilaa ja estämällä kosteuden haihtumista. Samalla tarvitaan vähemmän torjunta-aineita. Myös työtunteja säästyy, kun kalvoa ei tarvitse kerätä maasta pois. Kun maanviljelijä valitsee kompostoituvan katekalvon perinteisen muovin sijaan, hänen ympäristöjalanjälkensä pienenee ja Bioskan kädenjälki kasvaa. Meidän tehtävämme on tehdä tällaiset valinnat asiakkaillemme helpoksi.

Haluamme auttaa myös sinua pienentämään omaa jalanjälkeäsi ja kasvattamaan kädenjälkeäsi kompostoituvien Bioska-tuotteidemme avulla. Ole meihin yhteydessä, niin kerromme lisää!