Bioskan teknologia on yhteistyön tulos

Bioskan teknologia on monien asiantuntijoiden yhteistyön tulosta. Jatkuvasti kehittyvät raaka-aineet mahdollistavat uusien sovellusten kehittämisen uusiin käyttötarkoituksiin. Bioska oppii kokeiluissa asiakkaidensa kanssa, mitkä sovelluksista ovat kaikkein hyödyllisimpiä. Kuluttajan on mahdollista kohdata Bioskan tuotteita päivän mittaan monissa eri yhteyksissä. Tällä sivustolla voit lukea näistä tuotteista ja tuotekategorioista lisää.

Bioskan ominaisuudet

Kehittävien kumppaneiden teknologia

Kumppanuudet ovat pitkiä ja yhteistyö läheistä.

Walki®Bioska 501 pakkauskalvon rakenne
Walki®Bioska 506 pakkauskalvon rakenne

Bioskan raaka-ainetuottajiksi valikoituvat yritykset, jotka tuottavat markkinoille kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja. Kumppanuudet ovat pitkäikäisiä ja yhteistyö on läheistä aina materiaalien kehityksen alusta alkaen. Tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan mahdollisimman hyvin eri käyttötarkoituksia palvelevia tuotteita.

Tuotteidemme pääraaka-aineet tulevat Ylöjärven tehtaallemme granulaatteina. Granulaateista sekoitetaan erilaisia raaka-aineseoksia. Kotikompostoituvat materiaalit ovat pehmeämpiä, venyvämpiä ja helpommin hajoavia kuin teollisesti kompostoituvat. Esimerkiksi kauppakasseista venyvyyttä on eliminoitu verrattuna seokseen, jota käytetään biojätepusseissa. 

Tuotteita saa sekä mono- että monikerroskalvoina

Seokset sulatetaan ja muokataan ekstruusiopuhalluksella kalvoiksi. Kalvoja tehdään niin yksi- kuin monikerroksisina.

Yhden kerroksen monokalvoja ovat esimerkiksi Bioska ja BioskaPlus. Monikerroskalvoja puolestaan ovat kauppakassit ja useimmat kompostoituvista Walki®Bioska suojaus- ja pakkauskalvoista. 

Monikerroskalvoja voidaan tehdä symmetrisinä, jolloin ne pöydälle aseteltuina pysyvät paperiarkkien tapaan suorina. Epäsymmetriset kalvot menevät rullalle, koska uloimman ja sisimmän kalvon pintajännitykset ovat erilaisia. Tekemällä uloin ja sisin kerros eri materiaaleista saadaan aikaiseksi helposti käsiteltäviä pakkauskalvoja. Sisin materiaali saumautuu jo matalassa lämpötilassa, mutta uloin ei, jolloin suljettu pakkaus ei takerru linjastoon. 

Useammat kalvokerrokset mahdollistavat myös sen, että ohueenkin kalvoon saadaan sekä puhkaisu- että vetolujuutta – lisäämällä erilaista raaka- ainetta eri kerroksiin.

Biojätteen lajittelulaitokset tarvitsevat uusia materiaaleja

Yhteistyö kumppaneiden kanssa jatkuu tuotekehityksen eri osa-alueilla. Bioskan asiantuntijat ratkaisevat parhaillaan esimerkiksi yhdessä Oslon kaupungin kanssa, miten optisen lukijan avulla biojätettä lajittelevassa biokaasulaitoksessa voidaan siirtyä perinteisistä muovipusseista kompostoituvien pussien käyttöön. 

Normaalit biojätepussit hajoavat laitoksen täristyksessä ja painepuhalluksissa. Muovipussien jäämiä puolestaan ei hyväksytä pelloilla, joille maanviljelijät biokaasulaitokselta saamaansa lopputuotetta vievät ravinteeksi. Ratkaisuna testataan monikerroksista Walki®Bioska 903 -pakkauskalvoa.

Bioskan ympäristö­­jalanjälki

Bioskan myönteinen vaikutus ympäristöön on suurin siellä, missä autamme kuluttajia ja jätehuoltoa keräämään biojätteet ja toimittamaan ne hyödynnettäväksi. Tämän lisäksi olemme minimoineet omat ympäristöä kuormittavat vaikutuksemme. Esimerkiksi tuotantomme on CO2-neutraalia ja käytämme tuotannossa yli jäävän materiaalin uudelleen.

Olisiko aika siirtyä Bioskaan?