Kysymykset ja vastaukset

Useimmin meiltä kysytyt kysymykset koskevat sitä, miten Bioska toimii biojätteen lajittelijan, käsittelijän ja ympäristön näkökulmista.

KYSYMYS 1

Jääkö Bioskasta
mikromuoveja?

Ei jää. Kaikki Bioska-tuotteet täyttävät eurooppalaisen teollisen kompostoitumisen standardin EN13432.  Lisäksi esimerkiksi SYKE on tutkinut Bioskan uusimpien materiaalien hajoamista sekä meriolosuhteissa että laboratoriossa. Testi osoitti, että materiaali hajoaa sataprosenttisesti hiilidioksidiksi, vedeksi ja humukseksi, jopa luonnonolosuhteissa.

KYSYMYS 2

Mistä materiaaleista
Bioska-pussi on tehty?

Bioska on suomalainen materiaali-innovaatio, jota on kehitetty erilaisiin tarpeisiin yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Tavoitteemme on kestää kuin muovi mutta kompostoitua sataprosenttisesti. Tarkka reseptimme on salaisuus, mutta raaka-aineistamme 30-50% on uusiutuvaa kasvitärkkelystä. Bioska-tuotteet perustuvat kasvien tai bakteerien luontaisesti tuottamiin polymeereihin. Esimerkiksi EU:ssa ollaan vuonna 2021 kieltämässä joukko kertakäyttömuovituotteita, joiden korvaajiksi hyväksytään vain luontaisista polymeereistä valmistettuja tuotteita.

KYSYMYS 3

Miten Bioska kestää biojätteen käsittelyä?

Teetimme syksyllä 2019 kuluttajatutkimuksen, jossa yli 1000 satunnaisesti valitun vastaajan otos piti Bioskaa markkinoiden kestävimpänä kompostoituvana biojätepussina.

Tunne biojätepussien ”vuotamisesta” syntyy osin siitä kosteudesta, mikä tiivistyy lämpimän biojätteen ja viileämmän astian väliin. Tämän ongelman ratkaisee uusin materiaalimme Bioska Plus. Kun biojätepussi hengittää, tiivistymistä ei enää tapahdu vaan pussin pohja on astiasta nostettaessa kuiva. Tämä tietysti edellyttää, että materiaali samalla pidättää sisällään biojätteen kosteuden, kuten BioskaPlus.

KYSYMYS 4

Hajoaako Bioska
jätteenkäsittely-laitoksella
?

Bioska täyttää eurooppalaisen teollisen kompostoitumisen standardin EN 13432. Sen mukaisesti 90% materiaalista muuttuu hiilidioksidiksi, vedeksi ja humukseksi teollisissa olosuhteissa 180 päivässä. Jos jätteenkäsittelylaitoksen prosessi on tätä lyhyempi, laitos usein erottelee pussit poltettavaksi ennen biojätteen kompostointia.

Kehitämme materiaalejamme jätteenkäsittelylaitosten kanssa jatkuvasti. Tämän hetken helpoimmin repeävä ja nopeimmin hajoava biojätteen keräysmateriaalimme on Bioska Plus. Se on markkinoiden ainoa biojätepussi, jota esimerkiksi vaasalainen jätteenkäsittelylaitos Stormossen suosittelee asiakkailleen paperipussien rinnalla.

KYSYMYS 5

Mitä tarkoittaa teollisuus-kompostoituva?

Teollinen kompostoituvuus on määritetty eurooppalaisessa standardissa EN 13432. Toinen sen pääkriteereistä on, että kompostoituvista ja biohajoavista pakkauksista korkeintaan 10% saa 12 viikon käsittelyn jälkeen jäädä 2 mm suuruiseen seulaan. Käsittelylämpötila vaihtelee tällöin välillä 40-70 °C.

Puolen vuoden käsittelyn 58 °C lämpötilassa (+/- 2 °C) tulee puolestaan johtaa siihen, että vähintään 90% materiaalista on hajonnut hiilidioksidiksi, vedeksi ja humukseksi.

Materiaalin hajoamisen lisäksi testataan, ettei materiaalilla ole mitään kielteisiä vaikutuksia kompostointiprosessiin eikä sen tuottamaan kompostiin. Tähän liittyy lukuisia riippumattoman tahon tekemiä, vakioituja mittauksia. Siten EN 13432 standardin mukaan sertifioiduista tuotteista tiedetään myös, että niiden raskasmetallipitoisuus on matala.