Bioska on kestävä arjen teko

Bioska haluaa tehdä biojätteen jalostamisesta merkityksellistä ja helppoa.

Pienen valinnan iso merkitys

Ruoka kaatopaikalla kiihdyttää ilmastonmuutosta. Biojätettä on mahdollista hyödyntää vasta, kun se kerätään talteen. Tällä hetkellä biojätettä hyödynnetään maanrakennuksessa ja biokaasuna. Me voimme ja haluamme tehdä biojätteen käsittelystä sinulle arjessa helppoa.

Biomateriaalien asiantuntija vuodesta 1997

Bioskan teknologia on monien asiantuntijoiden yhteistyön tulosta. Jatkuvasti kehittyvät raaka-aineet mahdollistavat uusien sovellusten kehittämisen uusiin käyttötarkoituksiin. Bioska oppii kokeiluissa asiakkaidensa kanssa, mitkä sovelluksista ovat kaikkein hyödyllisimpiä. Kuluttajan on mahdollista kohdata Bioskan tuotteita päivän mittaan monissa eri yhteyksissä. Tällä sivustolla voit lukea näistä tuotteista ja tuotekategorioista lisää.

Ryhdy jätetalousneroksi

Biojätteen arvo syntyy sen käsittelyssä. Kaksi kolmasosaa keittiöissä syntyvästä biojätteestä päätyy Suomessa edelleen poltettavaksi. Bioska on olemassa tehdäkseen biojätteen käsittelystä niin merkityksellistä ja helppoa, että se saadaan entistä tehokkaammin talteen.

BIOSKAN TEKNOLOGIA MUUTTAA MARKKINOITA

Tavoitteemme on kestää kuin perinteinen muovi mutta kompostoitua sataprosenttisesti. 

KYSYMYS JA VASTAUS

Jääkö Bioskasta mikromuoveja?

Ei jää. Kaikki Bioska-tuotteet täyttävät eurooppalaisen teollisen kompostoitumisen standardin EN 13432. 

Lisäksi esimerkiksi SYKE on tutkinut Bioskan uusimpien materiaalien hajoamista sekä meriolosuhteissa että laboratoriossa. Testi osoitti, että materiaali hajoaa sataprosenttisesti hiilidioksidiksi, vedeksi ja humukseksi, jopa luonnonolosuhteissa.

Biotulevaisuus

Tulevaisuudessa biojätteet nähdään yhä arvokkaampina raaka-aineina.

Bioskan 100%:sti kompostoituvat tuotteet

Bioska loi biohajoavien pussien markkinan Suomessa ja on johtanut kokonaan kompostoituvien pakkausmateriaalien kehitystä siitä asti. Harva tietää, miten moniin eri tarpeisiin Bioskaa voidaan käyttää.

Kiinnostuitko? Askarruttaako jokin?