Biojätteiden kierto tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa biojätteet nähdään yhä arvokkaampina raaka-aineina.

Jätteen jalostus on kasvuala

Ruokaa tuotetaan enemmän kuin sitä kulutetaan. Tulevien vuosien aikana ruuantuotannossa syntyvän jätteen määrän ennustetaan valitettavasti vain kasvavan. Tähän vaikuttavat muun muassa ruokavalion muuttuminen kasvispainotteisemmaksi sekä prosessoidun ruuan ja mukaan otettavien annosten määrän lisääntyminen.

Asialla on tekemistä myös varastointi- ja kylmäsäilytystilojen puutteellisuuden kanssa. Eri kohdissa ruokaketjua syntyy tilanteita, joissa ennakointi kuluvan ruuan määrästä pettää.

Kuten näillä sivuilla olemme todenneet, biohajoavan jätteen sijoitus kaatopaikoille tai polttaminen eivät ole ratkaisuja. Ratkaisu on ruuan arvon palautus. Ruoka on käytettävä ensisijaisesti ruuaksi. Siitä, mitä jää jäljelle, on tehtävä niin arvokkaita asioita kuin mahdollista.

Bioskan rooli biojätteen arvonpalautuksessa on pieni, mutta ratkaiseva. Kierrätys on kiinni meistä ihmisistä. Voimme valita, mihin banaaninkuoremme laitamme. Me teemme parhaamme, jotta kestävä valinta olisi meille jokaiselle myös helpoin ja miellyttävin valinta.

Bioskan visio

Bioskakin voisi kiertää takaisin Bioskaksi.

Bioskan tuotekehitysjohtaja Jani Avellan uskoo, että orgaaninen jäte tullaan tulevaisuudessa keräämään maailmanlaajuisesti niin, ettei se tuota metaania ilmakehään. Siksi hän ennustaa biohajoavien keräys-, suoja- ja pakkausmateriaalien markkinoiden kasvavan merkittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös pienissä, alle viiden talouden taloyhtiöissä, täytyy kompostointi tai biojätteen erilliskeräys tulevaisuudessa järjestää jollain tavalla. Suomessa on valmistelussa jätelaki, jonka viesti on sama.

Bioskan vientijohtaja Marko Päiväniemi kertoo, että EU ohjaa aktiivisesti jäsenmaitaan rakentamaan infrastruktuuria biojätteen erilliskeräystä varten. Itä-Euroopassa keräystä ei vielä juurikaan harrasteta ja samassa tilanteessa on myös Pohjois-Amerikka, rannikkoalueita lukuun ottamatta. Pohjois-Euroopassa erilliskeräys on mahdollistettu paremmin. Bioska keskittyykin tällä hetkellä kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja juuri tällä alueella.

Kompostoituvat suojamateriaalit helpottavat kierrättämistä

Päiväniemi näkee kaupan kamppailevan jatkossakin ruokahävikin kanssa. Kun ruokahävikkiä syntyy, on tärkeää varmistaa, että ruokapakkaukset mahdollistavat ruokajätteen jalostamisen biokaasuksi tai lannoitteiksi.  Kompostoituvat kääreet ja pakkaukset ruokatavaroiden ympärillä mahdollistavat juuri tämän. Päiväniemi näkee vieläkin pidemmälle: tulevaisuudessa ruokahävikistä voi tulla uusien kompostoituvien pakkausmateriaalien raaka-ainetta.

Avellan jatkaa kuvailemalla, miten työvoimavaltaisilla aloilla maataloudessa säästetään työtä, kun suojamuovia ei enää kasvukauden jälkeen tarvitse kerätä pelloilta. Kasvihuoneissa sitä ei enää tarvitse repiä kasvualustojen ympäriltä ennen niiden kompostoimista. Vaikka kompostoituvan materiaalin lähtöhinta on muovia korkeampi, kokonaiskustannukset jäävät kuitenkin alhaisemmiksi.

Aika rakentaa tehokas biojätteiden kierto on nyt

Muovi yleistyi pakkausmateriaalina noin 25 vuotta sitten. Koska emme saaneet sen kierrättämisen infrastruktuuria järjestettyä yhtä nopeasti kuin mitä materiaali yleistyi, ajauduimme ongelmiin. Siksi elämme nyt kompostoituvien materiaalien yleistymisen aikaa. 

”Olisimmeko oppineet jotain?”, kysyvät Bioskan kehittäjät ja palaavat työpöytiensä ääreen muuttamaan maailmaa.