Biöjätteen kierrätys koskettaa yhä useampaa suomalaista – ja vahvistaa Suomen omavaraisuutta

Vuosina 2023-2024 jätelakiuudistus tulee koskettamaan lähes jokaisen suomalaisen arkea. Kierrättäminen ei ole vain ympäristöteko, vaan biojätteen kohdalla kyse on Suomen energia- ja lannoiteomavaraisuuden vahvistamisesta. Bioska haluaa tehdä biojätteen kierrätyksestä suomalaisille helpompaa ja vauhdittaa omalta osaltaan kiertotaloutta.

Suomi pyrkii kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä, mutta tehtävää on vielä paljon. Kierrätysaste on jämähtänyt 42 %:iin ja se on yhä EU:n keskiarvon alapuolella (48 %). Myös EU:n kierrätystavoitteisiin on matkaa: vuonna 2025 EU-maiden kierrätysasteen tulee olla 55 % ja vuonna 2035 jo 65 %.

Näiden tavoitteiden saavuttamisessa biojätteen kierrätyksellä on keskeinen rooli, sillä biojäte on suurin yksittäinen yhdyskuntajätteen komponentti (EEA, 2020). Tällä hetkellä Suomessa vain noin 30 % biojätteestä kierrätetään ja loput päätyvät sekajätteen mukana poltettavaksi.

Jätelain uudistuksella pyritään tehostamaan biojätteen erilliskeräystä ja hyödyntämään tämä arvokas sekundäärinen raaka-aine niin mullan, lannoitteiden kuin biokaasunkin valmistuksessa. Biokaasua voidaan käyttää lämmön- ja energiantuotannossa, mutta myös liikenteen ja teollisuuden polttoaineena. Nykyisessä maailmantilanteessa jokainen biokaasuksi ja lannoitteeksi päätyvä biojätepussi on erittäin arvokas.

Miten jätelain uudistus näkyy asukkaiden arjessa?

Uusi jätelaki laajenee vuosina 2023-2024 koskemaan useimpia suomalaisia kotitalouksia. Viimeistään heinäkuusta 2024 alkaen biojäte pitää kerätä erikseen kaikissa asuinkiinteistöissä, myös yksittäisissä omakotitaloissa, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa. Joillakin alueilla tämä pientaloja koskeva keräysvelvoite astuu voimaan jo aiemmin. Kompostointi on muutoksen jälkeenkin yhä sallittu ja hyvänä pidetty tapa biojätteen käsittelyyn.

Jätteiden lajittelu voi vaatia alkuun totuttelua. Biojätteen osalta lajittelua helpottavat seuraavat seikat:

  • Varmista, että taloyhtiössäsi on biojätepönttö tai tilaa sellainen omalle pihallesi jätehuollolta. Tiedustele myös mahdollisuutta yhteiseen biokimppaan naapuruston kesken.
  • Valitse kotiisi sopiva biojäteastia. Voit askarrella sen mistä tahansa laatikosta tai pienemmissä kotitalouksissa vaikkapa maitopurkista.
  • Käytä jäteastiassa kestäviä ja 100% kompostoituvia biopusseja, jotka pitävät astian siistinä ja terveysturvallisena.
  • Tyhjennä biojäteastia muutaman päivän välein, niin hajuhaittoja ei pääse syntymään.
  • Kysy Bioskan Biobotilta, jos et ole varma miten jokin jäte tulisi lajitella!

EU:n tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 50 % kaikesta biojätteestä kierrätetään EU:n jäsenmaissa. Tällä hetkellä etenemme tavoitetta kohti. Kiitos, kun kierrätät!

Jätelain sisältöön voit tutustua tarkemmin Ympäristöministeriön sivuilla.