Jätelain uudistus avaa yrityksille viestinnällisiä mahdollisuuksia

Heinäkuussa 2021 voimaan tullut uusi jätelaki vähentää jätteen määrää, lisää lajittelumahdollisuuksia sekä vauhdittaa kiertotaloutta. Lisäksi se avaa yrityksille kanavan kertoa, miten ne osallistuvat kiertotalouteen ja käynnissä olevaan kestävyyssiirtymään.

Suomi haluaa kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä, mutta tehtävää on vielä paljon. Vuonna 2020 yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli Suomessa 42 %, joka on vielä kaukana EU:n kierrätystavoitteista: vuonna 2025 EU-maiden kierrätysasteen tulee olla 55 % ja vuonna 2035 jo 65 %. Lisäksi materiaalien kiertotalousaste on tällä hetkellä Suomessa vain 7 % eli alle EU-keskiarvon (11,7 %). Erilliskeräyksen tehostaminen on välttämätöntä kierrätysasteen nostamiseksi ja kiertotalouden kasvattamiseksi. Tässä jätelain uudistuksella on keskeinen rooli.

Mitä jätelain uudistus tarkoittaa yrityksille?

Jätelain uudistus koskee useimpia yrityksiä Suomessa. Heinäkuusta 2022 lähtien yritysten on kerättävä jätteet erillään toisistaan, mikäli toiminnassa syntyy jätettä vähintään seuraavasti:

  • biojätettä 10 kg viikossa
  • muovipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • paperi- ja kartonkipakkausjätettä 5 kg viikossa
  • lasipakkausjätettä 2 kg viikossa
  • metallipakkausjätettä ja muuta pienikokoista metallijätettä yhteensä 2 kg viikossa
  • puutarhajätteen, tekstiilijätteen ja muun kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräys on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan

Lisäksi elintarvikealalla toimivia yrityksiä koskevat erillismääräykset. Jätelain sisältöön voit tutustua tarkemmin täällä.

Mitä muuta yritys voi tehdä kuin toteuttaa lainsäädännölliset velvollisuutensa?

Yrityksen kannattaa kertoa omille sidosryhmilleen viimeistään nyt, miten se osallistuu kiertotalouteen ja kestävyyssiirtymään. Tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun omat työntekijät kuulevat, miten tarkasti yritys huolehtii jätteiden lajittelusta ja säästää siten luonnonvaroja. Monelle työntekijälle tämä voi olla arvokas tieto ja parantaa työnantajamielikuvaa. Asiakkaista ja yhteistyökumppaneista voi olla kiinnostavaa, miten yritys on onnistunut vähentämään jätteiden määrää ja siten myös päästöjä ympäristöön. Tämä voi vahvistaa brändimielikuvaa ja vaikuttaa jopa asiakkaiden ostopäätöksiin. Sijoittajat voivat arvostaa, kun hankalasti kierrätettävistä materiaaleista on päästy eroon ja tilalle on löytynyt kompostoituva vaihtoehto. Media saattaa kiinnostua kiertotalouden onnistumisista.

Monet suomalaiset yritykset tekevät yhä enemmän arvokkaita asioita kiertotalouden vauhdittamiseksi omalla toimialallaan. Useimmat yritykset eivät vain muista kertoa siitä. Tavallista on, että samaan aikaan kun vastuullisuusohjelman tavoitteet jäävät etäisiksi ylätason abstraktioiksi, niin arjen konkreettiset teot jäävät pimentoon, vaikka juuri niistä asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit haluaisivat kuulla. Omille sidosryhmilleen kannattaa siis kertoa, miten yritys osallistuu jätelain uudistuksen toteuttamiseen ja mitä muuta kiinnostavaa se tekee kestävyyssiirtymän parissa.

Mikäli yrityksenne tarvitsee kotimaisia kompostoituvia Bioska tuotteita tai haluatte keskustella biojätteen käsittelystä, niin olettehan meihin yhteydessä!