Miten Bioska kehittää innovatiivisia ja vastuullisia tuotteita?

Pyrimme kaikessa tekemisessämme vastuullisuuteen, innovatiivisuuteen ja rohkeuteen. Kestävä kehitys ohjaa kaikkea toimintaamme. Innovaatio ja kehitystyö ovatkin olleet Bioskan tekemisen ytimessä jo sen perustamisesta lähtien eli jo 25 vuoden ajan. Todennäköisesti juuri siksi Bioskasta on tullut ainoa kestävä ja kompostoituva vaihtoehto helposti kostuvien paperipussien rinnalle.

Kansainvälistä vahvistusta kehitystyöhön

Vuonna 2019 Bioskasta tuli osa kansainvälistä Walki-konsernia. Yrityskauppa on kasvattanut entisestään kykyämme olla resurssitehokkaamman tulevaisuuden mahdollistaja. Tuotteemme ovat kehittyneet raaka-aineiden osalta ja teknologinen kyvykkyytemme on kasvanut koko ajan.

Positiivinen työilmapiiri edistää innovaatioita

Kehitämme markkinoille kestäviä pakkausmateriaaleja ja kierrätysratkaisuja. Tämä edellyttää ponnisteluja ja rohkeutta, tieteellisiä löydöksiä sekä sujuvaa yhteistyötä. Kehitämme käytäntöjä, jotka inspiroivat uusia ideoita ja kannustavat kokeiluihin. Tärkeässä roolissa kehitystyössä on työntekijöidemme hyvinvoinnista ja kannustavasta työilmapiiristä huolehtiminen. Pyrimme järjestämään yhteistyömahdollisuuksia sekä eri liiketoimintojemme että eri yhteistyökumppaneidemme välillä. Ideoiden jakaminen ja pallottelu on luonnollinen osa innovaatiotyötämme.

Monialaisten asiantuntijoiden yhteistyö mahdollistaa vastuullisempien raaka-aineiden soveltamisen eri käyttökohteisiin. Testaamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, mitkä tällaisista sovelluksista ovat kaikkein hyödyllisimpiä. Bioskan asiantuntijat ratkaisevat parhaillaan esimerkiksi yhdessä Oslon kaupungin kanssa, miten optisen lukijan avulla biojätettä lajittelevassa biokaasulaitoksessa voidaan siirtyä perinteisistä muovipusseista kompostoituvien pussien käyttöön.

Kehitystyömme ajurina toimii kestävä kehitys

Tieteellinen lähestymistapa, tiivis yhteistyö sekä rohkea kokeilukulttuuri synnyttävät ensiluokkaisia kestävää kehitystä edistäviä tuotteita ja keksintöjä. Bioskan kasviperäiset tuotteet ovatkin markkinoiden parhaiten luonnonolosuhteissa hajoavia tuotteita – ne häviävät hankalissakin olosuhteissa jälkiä jättämättä.

Lisäksi on huomionarvoista, että tuotantomme on hiilineutraalia: prosessimme käyvät tuulivoimalla ja niissä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään tehtaan lämmityksessä. Kehitystyötämme ajaa siis tahto hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä sekä visio resurssitehokkaammasta, kiertotalouden mukaisesta jätteettömästä tulevaisuudesta.