Suomen ylikulutuspäivä 31.3.2023 kertoo kiertotalouden ratkaisujen kiireellisyydestä

Ylikulutuspäivä tarkoittaa sitä, että olemme Suomessa kuluttaneet loppuun uusiutuvat luonnonvaramme tämän vuoden osalta. Suurimmat syyt suomalaisten ylikulutukseen ovat energiantuotanto, liikenne ja ruoantuotanto. Lupaavimmat ratkaisut löytyvät kiertotaloudesta – ja meidän jokaisen arjesta.

Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat luonnovaroja ja tuottaisivat päästöjä yhtä paljon kuin me suomalaiset, tarvitsisimme 3,8 maapalloa kattamaan ihmiskunnan tarpeet. Tänä vuonna kulutamme Suomessa uusiutuvat luonnonvaramme symbolisesti loppuun jo maaliskuussa, kun koko maailman ylikulutuspäivä osuu ”vasta” heinä-elokuun vaihteeseen (Earth Overshoot Day, 2023). Yli 80 % maapallon väestöstä asuu meidän laillamme maassa, missä kulutetaan enemmän kuin luonnonvarat sallivat.

Kiertotalous hillitsee luonnonvarojen kulutusta

Kiertotalous oli vuosisatoja osa meidän suomalaisten tavallista arkea. Tarve-esineitä ja kotitaloustavaroita korjattiin, tekstiilejä paikattiin, naapureiden kesken lainattiin, ja itselle tarpeettomia tarvikkeita annettiin eteenpäin. Hukan syntymistä varottiin ja poisheittäminen oli viimeinen vaihtoehto. Biojätteet pääsivät takaisin luonnon kiertokulkuun, kun ne levitettiin pelloille.

Tänäkin päivänä kiertotalous on läsnä jokaisen meidän arjessa tavalla tai toisella. Voimme omilla valinnoillamme kasvattaa sen roolia entisestään esimerkiksi lajittelemalla jätteemme, kierrättämällä tarpeettomat tavaramme sekä pidentämällä esineiden käyttöikää korjaamalla ja huoltamalla. Näin toimimalla vähennämme tarvetta neitseellisten raaka-aineiden käytölle.

Uusi jätelaki vauhdittaa kiertotaloutta Suomessa

Suomi pyrkii kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä, mutta tehtävää on vielä paljon. Vuonna 2025 EU-maiden kierrätysasteen tulee olla 55 % ja vuonna 2035 jo 65 %. Biojätteestä tulee kierrättää 50% vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä kierrätysaste Suomessa on 42 % ja vain 30 % biojätteestä kierrätetään. Loput päätyvät sekajätteen mukana poltettavaksi. Biojäte koostuu 90% vedestä ja näin ollen hidastaa jätteenpalamista ja lisää jätteenkäsittelyn päästöjä.

Heinäkuussa 2021 voimaan astunut jätelain uudistus vauhdittaa kierrätystä ja laajenee vuonna 2023-2024 koskemaan lähes jokaisen suomalaisen arkea. Jätelain uudistuksella pyritään muun muassa tehostamaan biojätteen erilliskeräystä ja hyödyntämään tämä arvokas sekundäärinen raaka-aine niin mullan, lannoitteiden kuin biokaasunkin valmistuksessa.

Näin ollen kierrätyksestä – kiertotalouden keskeisestä toimintatavasta – tulee jälleen osa meidän kaikkien suomalaisten tavallista arkea.

Bioska haluaa tehdä biojätteen kierrätyksestä suomalaisille helpompaa ja vauhdittaa omalta osaltaan kiertotaloutta. Kotisivuillamme voit tutustua biojätteen lajittelua helpottaviin kotimaisiin, kompostoituviin Bioska biopusseihin ja -säkkeihin. Jos haluat keskustella biojätteen lajittelusta tai käsittelystä, niin olethan meihin yhteydessä!