Koirankakka kierrätys biojätteenä

Koirankakka

Koirankakka ei sovellu biojäteastiaan, sillä sen sisältämät bakteerit aiheuttavat hygieniahaittaa käsittelyn aikana. Koirankakan voi kompostoida omassa kompostorissa tai lajitella polottkelpoiseksi jätteeksi, sekajätteeksi.

Biojätteen kierrättäminen on tärkeää, sillä siitä saadaan takaisin kiertoon paljon ravinteita ja uusiutuvaa energiaa. Usein biojäte mädätetään biokaasulaitoksessa tai kompostoidaan, jolloin lopputuloksena syntyy polttoaineena käytettävää biokaasua tai esimerkiksi multaa. Tällä hetkellä edelleen jopa kolmasosa kotitalouksista kerätystä sekajätteestä on biojätettä, joka voitaisiin lajitella erikseen.

Biobotti auttaa arjen biojäteongelmissa

Näin käytät Bioskaa

Katso, missä biojätteesi jalostuu

Siirry Suomen Kiertovoima ry:n (KIVOn) ylläpitämään palveluun tarkistamaan lähimmät kierrätyspisteesi.